Νέες παραλαβές σε Αντλίες Leader

leader pumps logo 0


Αντλία SUB

d subΙσχυρή πολυβάθμια υποβρύχια αντλία. Ιδανική για συστήματα βρόχινου νερού, μπέκ ποτίσματος, άντληση νερού από δεξαμενές, λίμνες, πηγάδια και άλλες εφαρμογές που απαιτούν υψηλή πίεση. Αντιδιαβρωτικά και ανθεκτικά υλικά, προστασία υπερθέρμανσης, άξονας από ανθεκτικό ανοξείδωτο χάλυβα, σίτα από αλοξείδωτο χάλυβα, εξαιρετικές ιδιότητες ψύξης που επιτρέπει την λειτουργία τους ακόμα και όταν είναι μερικώς βυθισμένες, καθώς και λειτουργία αυτόματης έναρξης/παύσης με διακόπτη φλοτέρ. Βαλβίδα αντεπιστροφής και ρακόρ 4 σταδίων.

 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά εδώ

 

 

 


Αντλία DW

d dwΥποβρύχια αντλία ομβρίων υδάτων που περιέχει σωματίδια με μέγιστη διάμετρο 30 mm. Δυνατότητα αναρρόφησης από τα 10 mm. Κατάλληλη για πλημμύρες σε οικιακό περιβάλλον. Χάρη στο μεγαλύτερο μήκος του καλωδίου είναι δυνατή μια βαθύτερη εγκατάσταση σε πηγάδι. Το φλοτέρ εξασφαλίζει την αυτόματη εκκίνηση και παύση της αντλίας.

 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά εδώ


 

 

 


Αντλία CWP

d cwp1Υποβρύχια αντλία ομβρίων υδάτων με ενσωματωμένο φλοτέρ, σχεδιασμένη για μικρά πηγάδια (ελάχιστο 20cm x 20cm). Κατάλληλη για την άντληση καθαρού νερού με σωματίδια με μέγιστη διάμετρο έως 5 mm. Εκκίνηση αναρρόφησης και εκκίνησης της αντλίας στα 10-15 mm και δυνατότητα χαμηλής αναρρόφησης από 2-3 mm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά εδώ

 

 


Πιεστικό E BOOST

d eboostΗλεκτρονικό πιεστικό αυτόματης αναρρόφησης, κατάλληλο για την παροχή νερού σε οικιακές εφαρμογές. Αυτόματη εκκίνηση και παύση ανάλογα με τη ζύτηση. Συμπαγές, ελαφρύ, στιβαρό και εύκολο στη χρήση. Η αντλία είναι εξοπλισμένη με πλήρη βαλβίδα αντεπιστροφής και προσανατολίσιμο στόμιο αναρρόφησης και προφίλτρο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Διαθέτουν τάπα για το άδειασμα από τα υπολείμματα νερού ώστε να προστατεύονται από τον πάγο και τη  συσσώρευση αλάτων.


 

 

 


Αντλία DWPd dwp

Υποβρύχια αντλία ακαθάρτων υδάτων κατάλληλη για αποστράγγιση και κένωση. Κατάλληλη για την άντληση ακαθάρτων λυμάτων με την παρουσία αιωρουμένων σωματιδίων με μέγιστη δίαμετρο 38 mm. Αντλία για οικιακές χρήσεις, με χειροκίνητη ή αυτόματη λειτουργία, για αποστράγγιση υπογείων και γκαράζ που υπόκεινται σε πλημμύρες, για άντληση φρεατίων αποστράγγισης, άντληση φρεατίων συλλογής όμβριων υδάτων.

 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά εδώ

 

 

 

 


Πιεστικό D BOOST d boost

Πιεστικό αυτόματης αναρρόφησης, κατάλληλο για την παροχή νερού σε οικιακές εφαρμογές. Αυτόματη εκκίνηση και παύση ανάλογα με τη ζύτηση. Συμπαγές, ελαφρύ, στιβαρό και εύκολο στη χρήση. Η αντλία είναι εξοπλισμένη με πλήρη ολοκληρωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής και προσανατολίσιμο στόμιο αναρρόφησης. Χαρακτηριστικά αντλούμενου υγρού: Καθαρό, ελεύθερο απο σωματίδια και διαβρωτικές ουσίες, με επιθετικό και χημικά ουδέτερο. Εγκατάση: Σταθερή σε οριζόντια θέση.

 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά εδώ

 

 

 

 


Πιεστικό D JET d jet

Πιεστικό αυτόματης αναρρόφησης, κατάλληλο για την παροχή νερού σε οικιακές εφαρμογές. Συμπαγές, ελαφρύ, στιβαρό και εύκολο στη χρήση. Ένα προ-φίλτρο είναι τοποθετημένο ώστε να επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής τησ αντλίας και το σώμα αδείαζει εύκολα για την προστασία απέναντι στον πάγο και για τον εύκολο καθαρισμό. Χαρακτηριστικά αντλούμενου υγρού: Καθαρό, ελεύθερο απο σωματίδια και διαβρωτικές ουσίες, με επιθετικό και χημικά ουδέτερο. Εγκατάση: Σταθερή σε οριζόντια θέση.

 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά D-JET 650 εδώ
 Τεχνικά χαρακτηριστικά D-JET 1100 εδώ