Νέα παραλαβή αντλίας Matra DROP 4SG

matra logo

 


Αντλία Drop 4SG

drop

Αντλία υποβρύχια Matra Drop 4SG με πτερωτή ανοιχτού τύπου για όμβρια, ακάθαρτα, απόβλητα και σε κάθε περίπτωση μη διαβρωτικά νερά με στερεά εν αιώρησει σωματίδια έως 10mm. Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, μέγιστη θερμοκρασία νερού 35oC, μέγιστη βύθιση 5m.Τεχνικά χαρακτηριστικά εδώ