Νέα παραλαβή αντλίας Dab D-CWP 600

dab

 

 


Αντλία CWP 600

Αντλία υποβρύχια Dab D-CWP 600 κατάλληλη για αλαφρά ακάθαρτα νερά. Κατάλληλη για την άντληση καθαρού νερού που περιέχει σωματίδια με μέγιστη διάμετρο έως 5mm. Πολύ χαμηλό επίπεδο αναρρόφησης και εκκίνησης της αντλίας στα 10-15mm (χειροκίνητη λειτουργία) και ικανότητα χαμηλής αναρρόφησης κάτω από 2-3mm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά εδώ

D CWP600