Μηχανή ηλεκτροσυγκόλλησης GF

Georg Fischer

Ηλεκτροσυγκόλληση +GF+ MSA 2.0

Μηχανή ηλεκτροσυγκόλλησης +GF+ MSA 2.0 

Τεχνικά χαρακτηριστικά εδώMSA2.0